inkowy bezład myślowy zabardzość. nadczucie. mapy czarnych dziur.